ZVIDITELNĚNÍ SE

Sku: 0022

In Stock

Můžete umět malovat, čarovat či umět léčit lidi.

Můžete být ten nejlepší z ročníku, ale nic vám to není platné, když talent, který vám byl dán, neužíváte pro svůj posun, dobro lidstva či celé planety. Všichni jsme prodlouženou rukou božství, protože v každém z nás je určitý dar, který máme dát díky tvoření dál. Jestliže umíte malovat a neděláte to, potěšení z toho nemáte ani vy ani ostatní. Což je velká škoda. Jsme tu proto, abychom dál dávali to, co nám bylo dáno a tím, že ostatní lidi naší prací potěšíme, tím vyrovnáme energie u těch, kteří malovat neumí. Tím, že si naše výrobky koupí, tím se vyrovnává energie a svět se dostává do rovnováhy. Jednoduše řečeno.

Jenže, v některých případech tomu tak není, protože my sami si dokážeme udělat takové programy, které nás zastaví a jsou schopny zastavit i naše tvoření. Tím se nemůže rozvíjet božská jiskra v nás a náš potenciál, tak uvadá a jsme smutní, nešťastní či se cítíme špatně. Jdeme totiž po cestě, která je sice hezká, ale nenaplňující.

Určitě máte kolem sebe i firmy, které vyrábí perfektní výrobky, ale nikdo o nich neví. Dávají spoustu peněz do reklam a stále se jim nevede a přitom jejich výrobky jsou opravdu skvělé.

Proč tomu tak je?

Zde uvedu několik příkladů jak pro jednotlivce, tak pro firmy,

  • podvědomě zakódovaný pocit, že si nezasloužíte být středem pozornosti
  • nízká sebedůvěra v to co dělám a umím
  • peníze za odvedenou práci si nezasloužím
  • peníze jsou špatné a nejsem jich hoden
  • věřím druhým, nejsem sám sobě učitelem
  • firma má slabé vedení, proto nejde vidět a nedaří se
  • ve firmě pracují lidé, kteří nechtějí, aby se dařilo, měli by více práce
  • ve firmě je hodně negativních emocí od lidí, kteří odešli nedobrovolně
  • závist ve firmě vůči kolegům
  • firma nevěří svému produktu a svým lidem, pochybnosti lidí ve vedení

Všichni máme možnost volby, změnit to, co se nám nelíbí a využít vlastní potenciál. Začněte žít svůj vlastní božský plán a pomozte své božské jiskře ve vás zažhnout světlo.

Na tuto svíci navazují svíce s tématem: Odměna, víra, vzájemná podpora.

Počáteční slova pro aktivaci "lum vibrační" svíce viz níže.
Říkáme dle potřeby při zapálené svíci.

177499