HARMONIZACE ČAKER

Sku: 0041

In Stock

Čakry jsou naše energetická centra, v různých částech těla.

Vyzařují do prostoru co se nám děje a často také, kde máme slabá či oslabená místa.

Jsou lidé, kteří dokáží barvy, oslabení a necelistvá místa vnímat a poté dokonce jednat i proti lidem, manipulovat s nimi.

Jestli je manipulace dobrá či špatná tu rozebírat nebudu, to je na samostatné téma.

Zpět k čakrám.

Žádná čakra není sama. Jsou kamarádky se sousedními čakrami. Nejsou pevně ohraničeny.

Jejich energie je jako skupina kamarádek, které si povídají o tom co se jim děje a co přitom zažívají.

Každá z kamarádek řeší své téma, ale ve výsledku se shodnou, že řeší všechny to samé.

Jestliže na sobě pracujete, tak vaše energetická centra v různých částech těla začnou zesilovat svůj účinek a prolínat se.  Představte si to, jako když vykreslujete kruh na papír a překreslujete vrstvou různých barev.

Cílem je dosáhnout stavu stabilizace čaker v jejich plné síle. Pracujeme-li na sobě vědomě se záměrem stabilizace čaker, začnou se čakry stabilizovat. Ve svém centru, což je místo uprostřed vás u páteře, začnou sílit a růst do prostoru. V okamžiku, kdy se čakry propojí, začne tělem proudit silná energie, která vám narovná páteř. Udělá kolem vás energetické pole, které vás ochrání před vnějšími vlivy a manipulací z vnějšku.

Vy se stáváte stabilní jak uvnitř tak navenek. Je to každodenní práce, která nese výsledky.

Doporučuji pálit svíci každý den, záleží na tom, kde a v jakém prostředí se vyskytujete. U někoho stačí pálit svíci týdně.

Jde o pravidelnou práci.

Počáteční slova pro aktivaci produktu níže.
Říkáme dle potřeby při zapálené svíci.

177499